Götgatan 38, 40, 42 A-B

Fyravåningshus uppfört 1943 efter ritningar av Melker Andersson Arkitektkontor. Götgatan 38 renoverades under 2003. Under 2004 inreddes samtliga trapphus med totalt 8 vindslägenheter efter ritningar av arkitekt Karim El Rabii. Fastigheten inrymmer 47 lägenheter om totalt 2236 kvm samt 2 lokaler om totalt 246 kvm. Lokalerna förhyrs av Omsorgsnämnden och Människor Utan Gränser.

Fakta

Namn Götgatan 38, 40, 42 A-B
Område Linköping

Karta

Dokument