Platensgatan 22, Gustav Adolfsgatan 9

Hörnhuset på Amor 6, Gustav Adolfsgatan 9, är uppfört i sten med mörkbrun puts. Byggnadsdelen mot Gustav Adolfsgatan är byggd i fyra våningar med vindsvåning medan delen mot Platensgatan är i tre våningar med vindsvåning. Byggnaden uppfördes 1915 i nationalromantisk stil efter ritningar av Björn Hedvall - Nils Meijer. Byggnaden har i Länsmuseets inventering 1992 åsatts värdeklassen 1A, vilket bl a innebär att byggnaden ses som en "framträdande representant för viss tids byggnadsskick och som har välbevarad exteriör". Fastigheten byggdes om och vinden inreddes 1995-96 efter ritningar av arktitekt Christer Engdahl. Ny ljusare fasadfärg. Fastigheten rymmer 2 st lokaler om totalt 125 kvm, samt 23 st lägenheter om totalt 2052 kvm.

Fakta

Namn Platensgatan 22, Gustav Adolfsgatan 9
Område Linköping

Karta

Dokument