Johannesgården

Botrygg har av Trossamfunden Romersk-Katolska Kyrkan förvärvat en fastighet i Västra Frölunda. Samfundet har verksamhet i lokalerna i dagsläget och kommer fortsätta hyra delar av huset av Botrygg. Fastigheten ska byggas på med ytterligare ett plan där 16 lägenheter för äldre ska inrymmas. Då det i Johannesgården finns kyrka och klausur så är lägenheterna primärt för pensionerade, registrerade katoliker. Lägenheterna kommer att förmedlas via Botrygg. I huset finns utöver samfundet ytterligare två hyresgäster, en förskola som drivs av ett föräldrakooperativ samt en vårdcentral. Byggstart är beräknat till 2016 och bostäderna kommer stå klara för inflyttning våren/sommaren 2017.

Fakta

Namn Johannesgprden
Antal 16 lägenheter
Tidplan Byggstart 2016

Karta