Adjunkten skolenhet

I kvarteret Adjunkten i centrala Linköping bygger Botrygg en ny skolenhet på platsen för den gamla verkstaden. En del av den äldre byggnaden, som ligger i tomtens östra delar mot Brunnsgatan, kommer att bevaras och länkas samman med nybyggnationen. I utformningen av byggnaden har vi haft ett nära samarbete med länsstyrelsen för att den ska passa in i det K-märkta seminarieområdet. Skolenheten byggs i två plan och kommer att ha plats för 50 elever. De två planen har stora ljusa samlingsrum med öppen planlösning, flera mindre grupprum för olika aktiviteter samt ett mottagningskök och en ateljé. Byggnationen startar våren 2016 med inflyttning oktober 2016. Lokalerna kommer att förhyras av Linköpings kommun. Botrygg har tidigare byggt en förskola, trygghetsboende och vårdboende i kvarteret.

Fakta

Namn Adjunkten skolenhet
Antal Skola
Tidplan Inflyttning hösten 2016

Karta