Brf Vasagården

Linköpings nyaste stadsdel, Övre Vasastaden, är belägen i Linköpings norra del som en förlängning av Vasastaden. Expansionen av den populära stadsdelen med närhet till stadskärnan, resecentrum, handelsområdet Tornby samt E4:an har varit efterlängtad av många. Botrygg kommer uppföra tre bostadskvarter i Övre Vasastaden och den första etappen ligger vid korsningen Timmermansgatan/Industrigatan/Sveagatan. Kvarteret, som ligger invid det nya torget, är uppdelat på tre fastigheter med sammanlagt 228 lägenheter. Brf Vasagården består av 78 lägenheter fördelat på två huskroppar, den ena förlagd utmed Industrigatan och den andra utmed den nya lokalgatan. Husen har fått en yttre gestalt som respekterar och harmonierar med Linköpings, och inte minst Vasastadens, klassiska bebyggelsekaraktär, samtidigt som de har fått en modern och sofistikerad detaljering. Då det ena huset är beläget utmed Industrigatan har arbetet med ljudmiljön varit högt prioriterat och genom att anpassa huset med speciella planlösningar har samtliga lägenheter fått en tyst sida. Lägenheterna kännetecknas av effektiva ytor och bra dagsljusförhållanden, ofta med fönster åt olika håll. Husets innergård som är grönskande och lummig ges en trädgårdskaraktär med bland annat vattentrappa, pergola, takterrass samt slingrande klätterväxter.

Övre Vasastaden Övre Vasastaden planeras omvandlas till en ny del av innerstaden. En successiv utveckling medför att området under kommande två decennier bebyggs med ca 2000 lägenheter och ca 15 000 kvm BTA lokaler. Linköpings innerstadsgräns har då flyttats ut och staden har fått ett nytt ansikte mot norr. I Övre Vasastaden har en av ambitionerna varit att lyfta fram mångfalden. Byggherrarna har därför sett till att dela upp samtliga områden mellan ett flertal arkitekter. Det är inte bara uppdelat mellan byggherrar och kvarter, utan även kvarteren har delats upp för att stärka mångfalden.

Kvarteret Botrygg kommer uppföra tre bostadskvarter i Övre Vasastaden och den första etappen ligger invid korsningen Timmermansgatan/Industrigatan/Sveagatan. Kvarteret, som ligger invid det nya torget, är uppdelat på tre fastigheter Brf Vasagården, Brf Vasaportalen och Brf Vasatorget med sammanlagt 228 lägenheter.

Fakta

Namn Brf Vasagården
Antal 78 lägenheter
Upplåtelse Bostadsrätt
Blogg Övre Vasastaden
Tidplan Inflyttningsstart hösten 2016
Lägenheterna förmedlas i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling. Vid intresse vänligen kontakta:     Johan Jansson,
  0708-39 99 03     Emelie Johansson,
  0701-04 02 22

Karta