Brf Vasaportalen

Linköpings nyaste stadsdel, Övre Vasastaden, är belägen i Linköpings norra del som en förlängning av Vasastaden. Expansionen av den populära stadsdelen med närhet till stadskärnan, resecentrum, handelsområdet Tornby samt E4:an har varit efterlängtad av många. Botrygg kommer uppföra tre bostadskvarter i Övre Vasastaden och den första etappen ligger vid korsningen Timmermansgatan/Industrigatan/Sveagatan. Kvarteret, som ligger invid det nya torget, är uppdelat på tre fastigheter med sammanlagt 228 lägenheter. Brf Vasaportalen består av 78 bostadsrätter, 10 företagslägenheter samt en livsmedelsbutik. Fastigheten är fördelad på tre huskroppar, en mot Industrigatan, en mot det nya torget samt en länkbyggnad mellan kvarteren. Byggnaden mot Industrigatan utförs i puts och några av fasadens glaspartier sticker upp i det brutna taket och skär av takfoten. Länkbyggnadens utformning är stram och enkel medans torgbyggnadens utformning är något annorlunda med inslag av träpanel. Husets innergård som är grönskande och lummig ges en trädgårdskaraktär med bland annat vattentrappa, pergola, takterrass samt slingrande klätterväxter.

Övre Vasastaden Övre Vasastaden planeras omvandlas till en ny del av innerstaden. En successiv utveckling medför att området under kommande två decennier bebyggs med ca 2000 lägenheter och ca 15 000 kvm BTA lokaler. Linköpings innerstadsgräns har då flyttats ut och staden har fått ett nytt ansikte mot norr. I Övre Vasastaden har en av ambitionerna varit att lyfta fram mångfalden. Byggherrarna har därför sett till att dela upp samtliga områden mellan ett flertal arkitekter. Det är inte bara uppdelat mellan byggherrar och kvarter, utan även kvarteren har delats upp för att stärka mångfalden.

Fakta

Namn Brf Vasaportalen
Antal 78 lägenheter
Upplåtelse Bostadsrätt
Blogg Övre Vasastaden
Tidplan Inflyttningsstart våren 2016
Lägenheterna förmedlas i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling. Vid intresse vänligen kontakta:     Johan Jansson,
  0708-39 99 03     Emelie Johansson,
  0701-04 02 22

Karta