Brf Vasatorget, Övre Vasastaden

Linköpings nyaste stadsdel, Övre Vasastaden, är belägen i Linköpings norra del som en förlängning av Vasastaden. Expansionen av den populära stadsdelen med närhet till stadskärnan, resecentrum, handelsområdet Tornby samt E4:an har varit efterlängtad av många. Botrygg kommer uppföra tre bostadskvarter i Övre Vasastaden och  den första etappen omfattar det så kallade Affärskvarteret som ligger i korsningen Timmermansgatan/Industrigatan/Sveagatan. Kvarteret, som ligger invid det nya torget, är uppdelat på tre fastigheter med sammanlagt 229 lägenheter. En av dessa är Brf Vasatorget som består av 72 moderna bostadsrätter med en härlig grönskande innergård. Vid det nybyggda torget kommer det förutom en livsmedelsbutik även finnas plats för kafeér och små butiker. Från din nya lägenhet kommer du ha möjlighet att gå och handla utan att ens behöva gå ut. Även garageplats kommer att finnas i ett underjordiskt garage rakt under husen. Lägenheterna varierar i storlek och utförande, vilket ger dig möjligheterna att hitta lägenheten som passar just dig. Här finns allt från de mindre, yteffektiva lägenheterna om 1 rok till större lägenheter om 4 rok. Inflyttning beräknas ske sommaren 2016.

Övre Vasastaden Övre Vasastaden planeras omvandlas till en ny del av innerstaden. En successiv utveckling medför att området under kommande två decennier bebyggs med ca 2000 lägenheter och ca 15 000 kvm BTA lokaler. Linköpings innerstadsgräns har då flyttats ut och staden har fått ett nytt ansikte mot norr. I Övre Vasastaden har en av ambitionerna varit att lyfta fram mångfalden. Byggherrarna har därför sett till att dela upp samtliga områden mellan ett flertal arkitekter. Det är inte bara uppdelat mellan byggherrar och kvarter, utan även kvarteren har delats upp för att stärka mångfalden.

Arkitektens ord, Christer Engdahl Arkitektur Kvarteret rymmer totalt 72 lägenheter varav 6 st 1rok, 38 st 2rok, 25 st 3rok, 3 st 4rok. Boendeparkeringen nederst i garaget består 41 vanliga bilplatser och 6 handikapplatser. Ett huvudcykelförråd kommer att finnas i markplan med angöring från gränden. Den södra delen av det stora kvarteret C har en u-form som omsluter den egna gården. Kvarterets omgivande rum består av det nyskapade stadsdelstorget, angränsande gator och den mindre gränden mot öster. Det u-formade kvarteret delas in i två hälfter, vilka kommer att ha skilda identiteter för att svara upp mot det stadsmässiga kravet på en mer uppdelad och varierad indelning av varje kvarter. Mot stadsdelstorget och tillhörande gator är huset formellt med en hög glasad sockel. Här är husets lokaler placerade. Fasaduppbyggnaden består nästan uteslutande av en vertikal fönstertyp. Fasaderna avslutas överst med en indragen takvåning. Kulörmässigt så har denna del av kvarteret en ljust gråvit puts mot en sockel i natursten. Detta förenas med mörkare grå fönster och glaspartier. Den del av huset som vetter mot torget i väster får i sin inre del en ljusgul kulör. I den sena kvällssolen kommer fasaden här att få en varmare ton. Med existerande väderstreck är avsikten att få till ett aktivt hus som vänder sig utåt. De halvt indragna balkongerna ger huset en variation i djupled. Burspråken som också varieras färgas in i den omgivande fasadkulören. De halvt indragna balkongerna ger möjlighet till både en väderskyddad vrå och möjlighet att komma ut i det fria till en position utanför fasadliv. Förhoppningen är att dessa kommer att befolkas under den varma årstiden. Kvarterets andra hälft har en fasadtyp som är lekfullare och mer varierad. Denna hälft har också som utgångspunkt en varmare brun putskulör. Fönster och fönsterramar har här en ljusare vit kulör. Fönstrens form är mer kvadratiska då de omgivande yttre rummen är mindre och mer småskaliga. Av samma skäl som ovan är balkongerna halvt indragna och burspråken reduceras till fönsterramar för att skapa en djupare fönsternisch i de viktigaste rummen. Huset har fyra trapphus. Tre av dessa trapphus har entréportar som är indragna i ett väderskyddat läge. Lokalerna i markplan som vetter mot det stadsdelstorget är uppglasade och skall med sin höjd vara en fin rumsmiljö med ett vackert ljus. Lägenheterna har generellt ett öppet samband mellan kök och vardagsrum. Samtliga lägenheter mot gator och mot väster har halvt indragna balkonger medan övriga lägenhetsbalkonger är helt utanpåliggande. I de större lägenheterna finns ambitionen att få till möblerbara hallar som vänder sig mot de egna vardagsrummen. För vindsplanet 9’s relativt stora lägenheter kommer terrasserna vara halvt indragna under tak. De kommer följas av ett genomgående vardagsrum som både har en visuell kontakt med gatan och den inre gården. Det naturliga ljuset kommer här att belysa vardagsrummet från två skilda håll. I detta rumssammanhang finns också de angränsande köken.

Fakta

Namn Brf Vasatorget
Antal 72 lägenheter
Upplåtelse Bostadsrätt
Blogg Övre Vasastaden
Tidplan Inflyttningsstart sommaren 2016
Lägenheterna förmedlas i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling. Vid intresse vänligen kontakta:     Johan Jansson,
  0708-39 99 03     Emelie Johansson,
  0701-04 02 22

Karta