Steninge Slottsby

Botrygg kommer att bygga 28 radhus i Steninge Slottsby i Märsta. Radhusen byggs i Engelsk stil och ligger längs huvudgatan som korsar hela Steninge Slottsby från torgparken och uppåt genom byn. Den kommer att ha en vacker allékaraktär och ha separat gång- och cykelväg.

Steninge Slottsby ligger i en historisk kulturmiljö vid Steninge Slott i Sigtuna. Detta är en viktig utgångspunkt i utformningen av byn. Stor kraft läggs på att förstärka platsens skönhet och skapa en lantlig miljö som inbjuder till umgänge och rekreation: En plats för både boende och varande, ständigt med hänsyn till naturen och Steninges historia.

Planerad byggstart hösten 2017.

Fakta

Namn Steninge Slottsby
Antal 28 radhus
Tidplan Planerad byggstart hösten 2017

Dokument

Karta