Kv. Lagerbladet och Vinrutan

Botrygg bygger två nya bostadskvarter i Örebro, kv. Lagerbladet samt kv. Vinrutan. Sammanlagt består projektet av tre etapper som totalt omfattar 240 lägenheter. Etapp ett består av 112 hyresrätter varav 66 lägenheter är avsedda för studentbostäder. Förutom lägenheter finns även två lokaler i byggnaden. Information Den relativt långa kvartersfasaden delas upp så att den visuellt består av flera byggnader. Detta görs genom varierad färgsättning, två portar, sockelutförandet, fönstersättning och vädringsbalkonger mot gatan. Till samtliga lägenheter finns det en stor balkong. Bil- och cykelparkering anordnas på gårdarna. Genom att variera riktningen på biluppställningsplatserna och ha både öppen parkering och parkering i garage varieras gårdsrummet. Stor omsorg har lagts vid att skapa lägenheter med bra rumssamband och funktionella ytor. Lägenheterna har god tillgång till dagsljus. Balkongerna görs generösa så att de medger utevistelse. Vissa lägenheter har även en mindre vädringsbalkong mot gatan.

Fakta

Namn Kv. Lagerbladet och Vinrutan
Område Örebro
Blogg sorbyangen.botrygg.se

Tidplan

Byggstart hösten 2013 med planerad inflyttning dec 2014 - feb 2015

Karta