Övre Vasastaden

Linköpings nyaste stadsdel, Övre Vasastaden, är belägen i Linköpings norra del som en förlängning av Vasastaden. Expansionen av den populära stadsdelen med närhet till stadskärnan, resecentrum, handelsområdet Tornby samt E4:an har varit efterlängtad av många. Botrygg kommer uppföra tre bostadskvarter i Övre Vasastaden fördelat på tre etapper. De två första etapperna är påbörjade och den tredje etappen byggstartas under 2016.

Övre Vasastaden Övre Vasastaden planeras omvandlas till en ny del av innerstaden. En successiv utveckling medför att området under kommande två decennier bebyggs med ca 2000 lägenheter och ca 15 000 kvm BTA lokaler. Linköpings innerstadsgräns har då flyttats ut och staden har fått ett nytt ansikte mot norr. I Övre Vasastaden har en av ambitionerna varit att lyfta fram mångfalden. Byggherrarna har därför sett till att dela upp samtliga områden mellan ett flertal arkitekter. Det är inte bara uppdelat mellan byggherrar och kvarter, utan även kvarteren har delats upp för att stärka mångfalden.

Historia Övre Vasastaden började bebyggas under 1930-talet och avslutades i början av 1950-talet. När Gustav Linden 1923 presenterade sin generalstadsplan för Linköpings stad såg han en omvandling av Linköpings stadsstruktur från det medeltida mönstret till en modern stad. Lindens stadsplan innehöll ett bevarande av de äldre centrala delarna, en halvcentral del med storkvarter – som bl.a. utgörs av planområdets angränsande kvarter - samt en utanförliggande trädgårdsstad.Vasastaden, där vissa delar hade börjat bebyggas redan kring sekelskiftet med en strikt kvartersstruktur, integrerades i Gustav Lindens plan. Nedre Vasastaden byggdes ut enligt planen från 1923 och var i stort sett färdigbyggt på 1940-talet.

Botryggs tilldelning Botrygg kommer under 2014-2018 uppföra ca 500 nya lägenheter i Övre Vasastaden i Linköping. Lägenheterna kommer vara fördelade på hyresrätter samt bostadsrätter. Arbetet med kvarterens utformning påbörjades i mars 2010 i en grupp tillsammans med åtta arkitektkontor och tre landskapsarkitekter. Tillsammans ska de bebygga cirka 50 000 kvm av Övre Vasastaden med nya bostäder, butiker och kontor. Under arbetets gång har arkitektkontoren arbetat individuellt med varsitt hus, detta för att skapa en mångfald i stadsbilden, en mångfald som erbjuder spänning och variation. De arkitektkontor som varit med i Botryggs arbete är: AIX, Christer Engdahl Arkitektur, Erséus Arkitekter, Falk Arkitekter, M5 Arkitektur, Nyréns Arkitektkontor, Sonark Arkitektkontor, Tyréns samt White.

Område Arkitektkontor Antal lgh Status
Brf Vasatornet AIX Arkitekter 117 Under produktion >>>
Brf Vasaporten Nyréns Arkitektkontor 59 Under produktion >>>
Brf Vasagården Erséus Arkitekter 78 Under produktion >>>
Brf Vasaportalen M5 Arkitektur 78 Under produktion >>>
Brf Vasatorget Christer Engdahl Arkitektur 72 Under produktion >>>
F11 M5 Arkitektur 85  Byggstart 2016
F12 Falk Arkitekter 24  Byggstart 2016
F13 Sonark Arkitektkontor 41  Byggstart 2016
G14 White Arkitekter 36  Byggstart 2016


De tre projekt som inte har haft byggstart ännu är:
 • Område F11

  Antal lägenheter: 85st Kvm: 5 800 m² Huset består av bostadslägenheter, företagslägenheter samt studentrum, sammanlagt finns 85 lägenheter fördelat på

  Läs mer
 • Område F12

  Antal lägenheter: 24st Kvm: 2 500 m² Fastigheten är belägen i de västra delarna av nybyggnationen i Övre Vasastaden och

  Läs mer
 • Område F13

  Antal lägenheter: 41st Kvm: 3 825 m² Fastigheten är belägen i de västra delarna av nybyggnationen i Övre Vasastaden och

  Läs mer
 • Område G14

  Antal lägenheter: 36st Kvm: 2 620 m² Fastigheten består av 31 lägenheter fördelade på två stadsvillor med 18 respektive 13

  Läs mer
 • 1

Fakta

Namn Övre Vasastaden etapp 3
Antal 186 lägenheter
Tidplan Planerad byggstart 2016

Karta