20131023_122707   2010 stod Skogsmyrans förskola i kv. Tandkronan klar och i och med detta var förskolan först ut i ledet av en större nybyggnation inom området. På fastigheten byggs även en ny skola/förskola, nya vårdbostäder, flerbostadshus samt radhus. Förskolan Skogsmyran har utvändig konstnärlig utsmyckning gjord av Helena Sjögren. Utsmyckningen består av keramiska reliefer. Helena Sjögren tycker om att arbetat platsspecifikt och underordnar sig på det sättet platsen. Till detta uppdrag gjorde hon därför keramiska reliefer föreställande förskolans lekande barn. Förskolan består av fyra avdelningar, personalutrymmen samt ett storkök. Totalt finns plats för cirka 80 barn.   20131023_122724