I februari 2002 kunde hyresgästerna börja flytta in i de nybyggda lägenheterna runt det gamla Bantorget i Vasastaden. Huskropparna rymmer både butiker, äldreboende, studentlägenheter, bostadsrätter och vanliga hyresrätter. Trapphusen är smyckade med konstverk av Maria Brofeldt som har målat direkt på glasrutorna. Botrygg sålde fastigheten 2004 till Östgöta Länsförsäkringar.