"Vatten Timglas" uppfördes under 2000-2001 av Dag Birkeland. Konstverket består av tre stycken timglasliknande skulpturer av brons och granit, placerade vid å-fåran nedanför husen. Vatten strömmar upp från skulpturerna och ner i å-fåran. Dag Birkeland är född 1957 i Norge, numera bosatt i Sverige. Man kan se hans verk bland annat i den prisbelönta Sjöstadsparterren i Hammarby Sjöstad, Stockholm.