Antal lägenheter: 85st Kvm: 5 800 m² Huset består av bostadslägenheter, företagslägenheter samt studentrum, sammanlagt finns 85 lägenheter fördelat på fyra trappuppgångar i huset. Samtliga uppgångar är genomgående och har entréer såväl mot gatan som mot den grönskande innergården. Byggnadens placering i området. Byggnaden har en klassisk bearbetning med tydlig horisontell delning och sockelvåning och kompositionen är ordnad, rytmiserad och stram. Husets innergård är grönskande och lummig med vackra blommande perenner och buskar. Uteplatserna kommer att ramas in av högre vegetation och spaljéer med klätterväxter för att skapa rumslighet och möjlighet till avskild utevistelse.