Antal lägenheter: 24st Kvm: 2 500 m² Fastigheten är belägen i de västra delarna av nybyggnationen i Övre Vasastaden och utgör en del i ett helt nytt bostadskvarter. Huset består av 24 lägenheter samt en lokal i bottenplan. Byggnadens placering i området. Arkitektens ambition har varit att skapa en byggnad med ett strikt, stadsmässigt uttryck och den tegelklädda fasaden har förebilder i den befintliga byggnationen i Vasastaden. Fasadens karaktär mot gatorna har två skikt; ett yttre tegelskal med stark murkaraktär genom måttliga fönsterstorlekar samt ett inre skikt med öppna och uppglasade ytterväggar mot lägenhetens balkong. Husets innergård är grönskande och lummig med vackra blommande perenner och buskar. Uteplatserna kommer att ramas in av högre vegetation och spaljéer med klätterväxter för att skapa rumslighet och möjlighet till avskild utevistelse.