Antal lägenheter: 41st Kvm: 3 825 m² Fastigheten är belägen i de västra delarna av nybyggnationen i Övre Vasastaden och utgör en del i ett helt nytt bostadskvarter. Huset, som är en vinkelbyggnad utmed Slöjdgatan och den nya lokalgatan, består av sammanlagt 41 lägenheter. Byggnadens placering i området. Arkitektens ambition har varit att skapa ett flerbostadshus med en gestaltning som har anknytning till det industriområde som tidigare fanns i området. Huset ska vara en länk mellan Vasastaden och det industriområde som breder ut sig på slätten. Husets innergård är grönskande och lummig med vackra blommande perenner och buskar. Uteplatserna kommer att ramas in av högre vegetation och spaljéer med klätterväxter för att skapa rumslighet och möjlighet till avskild utevistelse.