Antal lägenheter: 36st Kvm: 2 620 m² Fastigheten består av 31 lägenheter fördelade på två stadsvillor med 18 respektive 13 lägenheter. Byggnadens placering i området. Husen som ligger utmed Slöjdgatan är placerade i fin parkmiljö vid kanten av Vasastadens befintliga bebyggelse. Husets entréer är uppglasade och tydligt markerad, något som gör att de kommer att lysa som en lykta på kvällen. Lägenheterna är välplanerade och dess balkonger är generösa med genomsiktliga räcken så att växter kan klättra på dem, något som skapar personliga och trivsamma uterum. Husens gård orienterar sig mot söder och har karaktären av en stadspark med prunkande planteringar och grupperingar med träd.