Linköping, Stockholm

Botrygg äger och förvaltar idag bostadshus och lokaler i Linköping, Norrköping, Stockholm, Örebro och Göteborg. Vi har under 90-talet och framåt drivit en aktiv nyproduktion av bostäder. I dagsläget är vi en av Sveriges största bostadsproducent, och all produktion sker i egen regi.

Som fastighetsbolag är vi en del av det samhälle vi verkar i, därför är det en självklarhet för oss att ta vårt ansvar när det kommer till att ge ungdomar en väg ut i arbetslivet.

Vi erbjuder även blivande byggnadsingenjörer och inköpare en praktikplats med möjlighet till fortsatt anställning. Praktiken sker på något av våra kontor samt ute på någon av våra byggarbetsplatser. I dagsläget har vi pågående nyproduktion i Linköping, Norrköping, Stockholm, Örebro och Göteborg. Är du intresserad av att göra din LIA-praktik hos oss så är du välkommen att lämna din ansökan.

Botrygg är ett snabbt växande företag med en platt organisationsstruktur och korta beslutsvägar. Som arbetsgivare så erbjuder vi stora utvecklingsmöjligheter i din yrkesroll med varierande arbetsuppgifter och mycket eget ansvar.

Ansökan

Vi tar emot ansökan via e-post: reception@botrygg.se

Arbetsgivare
Botrygg Bygg Linköping AB
Box 335
58103 Linköping

Tel: 010-5163000
Fax: 010-5163057
E-post: info@botrygg.se

Besöksadress
Junkersgatan 1
Linköping