Det var minst sagt ett starkt startfält när vi, som en av Sveriges bästa hyresvärdar i vår kategori, var med när årets Kundkristaller delades ut.

Vi kammade inte hem kristallen den här gången, men vi är ändå väldigt glada över nomineringen och de siffror som vi kontinuerligt fortsätter att leverera i Aktivbos kundundersökning. Vi tävlade i klassen ”1000-3999 lägenheter” och har mer ingående sett över i vilka kategorier som vi är starkast, men också var det finns mer utvecklingspotential.

Sett till hela undersökningen så är vi det bolag i Sverige som har högst resultat i kategorin ”hjälp när det behövs.” I den kategorin har hyresgästerna betygsatt vår service utifrån följande parametrar: ”hjälp vid anmälan av fel”, ”få felet reparerat inom rimlig tid”, ”hur städade fastighetsskötaren/reparatören efter sig” och ”kvalitet på utförd arbete/åtgärd”. Där landar vi på hela 94,7 procent.

Vi kan även konstatera att vårt serviceindex är 7,5 procent högre än alla företags genomsnittliga branschindex. Vårt resultat landar på 88,9 procent.

Vi vill återigen tacka våra hyresgäster som har tagit sig tid att svara på undersökningen. Som företag fortsätter vi jobba för att bli Sveriges bästa hyresvärd i alla kategorier!