Den 15 juni invigdes Stina Opitz konstverk "Gå på Vatten". Verket avtäcktes av Lars-Ove Östensson, konstchef i Linköpings kommun.

Botrygg har en tydlig konstprofil och vill genom våra konstsatsningar göra konsten tillgänglig för alla - inte bara för de boende i kvarteren, utan även för personer från andra delar av staden och landet. Vi är övertygade om att detta bidrar till det offentliga rummet och ger liv åt bostadsområden.

Vi är väldigt glada över att det är just Stina Opitz verk som har monterats på innergården på Platensgatan 27. Där tycker vi att verket gör sig extra bra med tanke på att bilden symboliserar vatten och har monterats i anslutning till härlig växtlighet.

Sedan 30 år tillbaka har Stina Opitz en ateljé i konstkollektivet Alka i Linköping. Hon har genom åren bland annat uppmärksammats för sin skulptur i betong föreställande en hund i en cirkel. Verket är placerat i Nygårdsrondellen i Linköping.

– Att gå på vatten är en fantastisk tanke som vi känner igen från mirakulösa berättelser i Bibeln. Jag har alltid lockats av uttrycket och tanken att gränsen mellan verklighet och fiktion är flytande - jag tror att det är vad mitt konstverk handlar om, berättar Stina Opitz.

Varmt välkommen att beskåda verket på Platensgatan 27 i Linköping.

Foto:Göran Billeson

Foto:Göran Billeson