Återköpsgaranti

Nu blir det ännu tryggare att köpa en bostad av Botrygg.

Om du har problem att sälja din lägenhet, kan du sälja tillbaka lägenheten till inköpspris upp till 2 år efter köpet.

Hur fungerar det?

Återköpsgarantin fungerar som en trygghet i det fall du vill eller behöver sälja din lägenhet inom två år från förvärvet. Om du vid en sådan försäljning inte får något bud som motsvarar det belopp som du erlade för din lägenhet erbjuder sig Botrygg att återköpa bostadsrätten för samma belopp som du erlade vid förvärvet.

Återköpsgarantin gäller under förutsättning att:

  • Du fullgjort dina åtaganden enligt Upplåtelseavtalet
  • Skriftlig begäran om återköp är Botrygg till handa senast två år från detta avtals ingående
  • Bostadsrätten erbjudits till försäljning* under en sammanhängande period om minst tre månader vid den tidpunkt då begäran om återköp framställs
  • Du, vid försäljningsförfarandet, inte erhållit något bud som motsvarar eller överstiger den insats och upplåtelseavgift som du erlagt enligt Upplåtelseavtalet

*Vid erbjudande om försäljning av Bostadsrätten ska åtgärder, som normalt kan förväntas av en säljare av en bostadsrätt, utföras för att få till stånd en försäljning till marknadsmässigt pris. I detta innefattas att du ska anlita en registrerad fastighetsmäklare att ombesörja försäljningsförfarandet.