Author Archives: Anna Henriksson

Botrygg vinner markanvisningstävling i Frölunda

Botrygg vinner markanvisningstävling i Frölunda
Nyhet från Botrygg

Botrygg vinner markanvisningstävling i Frölunda

Botrygg erhåller ny markanvisning i Göteborg med bl.a inriktning Trygghetsbostäder i Bostadsrättsform.

I Västra Frölunda på Marconigatan/Televisionsgatan har Botrygg Göteborg AB fått en markanvisning för 60 bostadsrätter där 20 av lägenheterna skall uppföras som Trygghetsboende. Kombinationen är ny både för Göteborg Stad och Botrygg, personer skall vara fyllda 70 år för att kunna få köpa lägenhet och flytta in. Botrygg kommer att erbjuda service för de boende med ett kommunalt ekonomiskt bidrag.

Botrygg Göteborg är nyfiken på kombinationen och vill testa marknaden. Om det är lyckat så kommer vi att uppföra fler i staden.

Botrygg vinner markanvisningstävling i Tynnered

Vid Björkhöjdsskolan i Tynnered har Botrygg Göteborg AB fått en markanvisning för 110 lägenheter med fördelningen 90 hyresrätter och 20 bostadsrätter. Lägenheterna kommer att vara övervägande 1-2 rum och kök. Av hyresrätterna kommer över hälften att upplåtas som bogemenskap, BmSS och bostäder för äldre.

Botrygg äger i dag grannfastigheten på Trollbärsstigen 16 där vi under 2016-2017 byggde till en våning med 16 bostäder för äldre.

Se ditt OCR-nummer under Dina kundsidor

Du vet väl att du kan se dina hyresavier om du loggar in på dina kundsidor? Under fliken betalningar lägger vi omkring den 15:e i varje månad upp allt du behöver för att betala din hyra.

->Dina Kundsidor

Ett steg närmare Frölundas framtida huvudstråk

Ett steg närmare Frölundas framtida huvudstråk
GöteborgDirekt