Author Archives: chaek1

Första konstverket i Övre Vasastaden

Konstprojektet i Övre Vasastaden är i full gång och det första konstverket står nu klart. Jacob Dahlgrens geometriska målning täcker tre våningsplan och smyckar loftgången i kvarter C. Andra deltagande konstnärer vars konstverk kommer på plats inom de närmaste två åren är Ernst Billgren, Maria Miesenberger, Thomas Edetun, Bertil Almlöf, Karin Broos, Sara Vide Ericson, Viktor Kopp, Peter Freudenthal, Cecilia Edefalk, Astrid Sylwan, Maria Nordin, Carl Michael von Hausswolff och Leif Elggren.
Foto:Göran Billeson

Foto:Göran Billeson

Vi har en social aspekt i vår hyressättning

Vi har en social aspekt i vår hyressättning Göteborgs-posten

Eftermiddag med Stefan Lindeberg

Eftermiddag med Stefan Lindeberg P4 Östergötland

Så kan våld förebyggas

Så kan våld förebyggas Folkbladet

Föreningen Huskurage inleder samarbete med Botrygg!

Under sommaren vet vi att många blir utsatta för våld i sina hem utan samma möjlighet till trygghet. Det är därför med stor glädje vi berättar att Botrygg med sammanlagt cirka 3 000 lägenheter i Göteborg, Linköping, Norrköping, Stockholm och Örebro kommer införa Huskurage. Därmed kommer Botrygg stå föredöme för vad varje fastighetsägare kan göra för att bidra till ett samhälle fritt från våld. Huskurage är en ideell förening som sprider kunskap om hur vi alla kan agera vid oro för våld. Med Huskurage kan vi öka medvetenheten om våld och om hur grannar kan agera för att förebygga och stoppa våld i nära relation. Det har varit en mörk tid, våldet i samhället har varit närvarande på alldeles för många platser med uppmärksammade mord på kvinnor som de mest brutala påminnelserna om varför det här är en av världens viktigaste insatser. Vill vi ha bort våldet på gator, arenor och torg måste vi göra hemmen till en plats där människor känner sig trygga –säger Peter Svensson, Huskurage. Vid införande av Huskurage införs en policy om hur grannar kan agera vid oro för våld i nära relation i sina bostadshus. Tillsammans kan vi rädda liv och förändra livet för utsatta vuxna och de många barn som lever med våld i sina hem. Att införa Huskurage är ett ställningstagande mot våld och för ett tryggare samhälle för alla. Tillsammans kan grannar rädda liv. Den grannen kan vara du, den grannen kan vara din. Alla kan göra något. Läs mer på www.huskurage.se