Author Archives: chaek1

25 barn tog första spadtaget för Botryggs nybyggnation

25 barn, iklädda bygghjälmar och utrustade med spadar, tog idag första spadtaget till sin nya förskola på Storskiftesgatan i södra Mjärdevi i Linköping. Barnen har i dagsläget sin förskola 250 meter från bygget och ser fram emot större lokaler med fin utemiljö. Christer Gunnarsson från Utbildningskontoret höll ett kort tal till barnen innan de ivrigt började gräva i sandhögen. Efter det hårda arbetet väntade sedan belöning i form av kexchoklad. Botrygg erhöll via upphandling av Linköpings kommun uppdraget att bygga den nya förskolan i södra Mjärdevi. Förskolan som är i ett plan kommer att bestå av två avdelningar och ha plats för 40-44 barn. På varje avdelning finns stora ljusa allrum och lekkök samt ateljé. Eftersom förskolan angränsar till naturmark inbjuds till lek utomhus med bland annat odlingslådor, landhockeyplan, lekhus samt utomhusscen.   Christer Gunnarsson från Utbildningskontoret håller ett kort tal till barnen.   Efter grävningen kom belöningen, kexchoklad.

Föräldrakooperativet förskolan Bullerbyn får fortsätta sin verksamhet i Tannefors

Mark- och miljööverdomstolen avslår SAABs överklagan rörande förskoleverksamheten i Botryggs fastighet på Lindesbergsgränd 11 i Tannefors. Målet har drivits gemensamt av föräldern vid förskolan Lisa Lewander och Botrygg. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i dagens dom, liksom Mark- och miljödomstolen i Växjö gjorde i domen 2012-03-08, att det är Boverkets allmänna råd 2009:1 Flygbuller i planeringen som ska ge vägledning vid bedömning av ny bebyggelse kring flygplatser. Boverkets råd ger större möjligheter att bygga i Linköping än Naturvårdsverkets råd från 2008. Då ännu en instans fastställer principen om att det är Boverkets allmänna råd 2009:1 Flygbuller i planeringen som ska gälla i PBL-ärenden så hoppas vi att SAAB lägger ned vidare överklaganden i detta och andra ärenden så att bostadsbyggandet i Linköping kan komma igång, uttalar Botryggs VD Michael Cocozza.

God uppslutning vid Botryggs öppna visning i Ullstämma

I helgen hade Botrygg öppen visning av företagets nyproducerade Skånelängor i Ullstämma. Totalt är det 43 marklägenheter i två plan som ska byggas och efter helgen var 16 av bostadsrätterna redan reserverade. Det visades ett stort intresse bland de 80 besökare som kom på visningen. Området byggs i tre etapper och husen i den första etappen beräknas stå klara för inflyttning under sensommaren 2013. Det fanns med andra ord goda möjligheter att skönja husens slutgiltiga utseende under visningen. Botrygg sköter försäljningen i samarbete med Fastighetsbyrån i Linköping. Förutom Botryggs representant Henrik Söderbring fanns också en mäklare från fastighetsbyrån samt en banktjänsteman från Swedbank på plats under helgen för att besvara frågor. Läs mer om projektet här >>>    

Skolbyggnad i Botryggs nya arena trots allt

Skolbyggnad i Botryggs nya arena trots allt Corren

Botrygg får avslag på sophus och cykelparkeringar

Botrygg får avslag på sophus och cykelparkeringar Corren