Author Archives: chaek1

Botrygg ger plats för laglig graffiti

Östergötlands museum driver i samarbete med Linköpings kommun och Botrygg ett graffitiprojekt i Linköping. Som ett led i detta har Botrygg upplåtit företaget Centralplåts fasader vid Industrigatan för laglig graffiti. Där har unga graffitimålare fått chans att utöva sin konst på en 500 kvm stor vägg. Förutom detta sponsrade Botrygg även projektet med färg för 5 000 kr. Erbjudandet om den lagliga väggen kom i mitten av oktober och har tagits väl emot av unga graffitimålare som nu prytt väggarna med flertalet målningar. - Mitt budskap till stans klottrande unga är: sluta klottra, mejla mig i stället så får ni betalt och era konstverk kommer att synas i stan, säger konstintresserade Cocozza, VD på Botrygg AB. Fastigheten där Centralplåt ligger är en del i omvandlingen av Industrigatan och huset kommer att rivas under februari 2013. Nedan visas ett urval av de målningar som numera pryder fastigheten.             

Lipac lyfter Botryggs arena på plats

Lipac Magasin

Detaljplan antagen för nybyggnation i Övre Vasastaden i Linköping

Den 23 oktober 2012 antog kommunfullmäktige i Linköping den nya detaljplanen för Övre Vasastaden. Arbetet med planen, som startade för ca 10 år sedan, medger nybyggnation av ca 900 bostäder i området. Nybyggnationen innebär att Linköpings innerstadsgräns flyttas ut och staden får ett nytt ansikte mot norr. Botrygg kommer under 2013-2017 uppföra ca 500 nya lägenheter i Övre Vasastaden. Lägenheterna kommer vara fördelade på hyresrätter samt bostadsrätter. Arbetet med kvarterens utformning påbörjades i mars 2010 i en grupp tillsammans med åtta arkitektkontor och tre landskapsarkitekter. Tillsammans bebygger de Övre Vasastaden med nya bostäder, butiker och kontor. Planerad byggstart för Botryggs första kvarter är hösten 2013. Se mer information om Botryggs nybyggnation i området här

Branschförbunden är protektionistiska

Branschförbunden är protektionistiska Fastighetstidningen

Konsten tar stor plats på Flöjtgatan 41

Botryggs konstsatsning fortsätter och senast ut i ledet att smyckas var Botryggs nybyggda fastighet i Ullstämma i Linköping. För utsmyckningen stod två mycket välkända östgötakonstnärer; Bertil Almlöf, som ansvarade för den invändiga konsten, samt Karin Almlöf som ansvarade för den utvändiga utsmyckningen. Konstsatsningen i fastigheten har fått mycket positiva reaktioner från boende såväl som personal och besökare. Flöjtgatans omsorgsboende tillträdde fastigheten under sommaren 2012. Gruppboendet har tio lägenheter, gemensamt kök och allrum samt personalrum. Lägenheterna är 46 kvm vardera och består av sovrum, kök, vardagsrum samt egen uteplats. Se samtliga konstverk i fastigheten i Botryggs konstgalleri