Author Archives: Henrik Huhtanen

Botrygg med Örebro i Almedalen

Botrygg med Örebro i Almedalen - Seminarie: Vi skapar bostäder för fler – ny modell för social hållbarhet Örebro i Almedalen
Botrygg med Örebro i Almedalen - Seminarie: Hur kan vi bygga nya bostäder med lägre hyror? Örebro i Almedalen

Selma stad – Nu bygger Botrygg bostäder väster om Litteraturgatan

Selma stad - Nu bygger Botrygg bostäder väster om Litteraturgatan Selma stad

Botrygg vann markanvisning i Stockholm

Botrygg vann markanvisning i Stockholm Nyhet från Botrygg

Botrygg vann markanvisning i Stockholm

Årstafältet

Årstafältet Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga flerbostadshus på Årstafältet i Stockholm. Stockholms stad utlyste tävlingen i juni och har utsett Botrygg för bebyggelse av område G i etapp 4 av utvecklingen av Årstafältet. Totalt byggs ca 500 lägenheter i etapp 4, varav område G omfattar ca 100 stycken. Lägenheter kommer att byggas i flerbostadshus med lokaler i markplan. Byggstart planeras till 2022.

Botrygg kan bli bäst i Sverige

Botrygg kan bli bäst i Sverige Affärsliv