Author Archives: Patrik Ekström

Invigning av konstverk

Välkommen på invigning av konstverk Stina Opitz 24 augusti 2019 kl. 12.00 Timmermanstorget

Botrygg säljer fastigheter till Samhällsbyggnadsbolaget

Botrygg har idag sålt 24 fastigheter i Linköping till börsnoterade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Fastigheterna är så kallade samhällsfastigheter så som utbildningslokaler och vård- och omsorgsfastigheter. Köpeskillingen uppgår till 950 Mkr och SBB tillträder fastigheterna idag 31 maj 2019. Botrygg kommer att fortsätta att förvalta fastigheterna på uppdrag av SBB under minst tre år.

- Anledningen till att vi säljer är att vi har stor exponering mot samhällsfastigheter och vill öka med fler bostadsfastigheter, säger Adam Cocozza, VD Botrygg.

Efter försäljningen har Botrygg kvar 12 samhällsfastigheter i Linköping. Målsättningen är att byggstarta cirka 300 lägenheter per år i olika städer. Andelen hyreslägenheter i produktion kommer att öka under de närmaste åren vilket binder mycket eget kapital.

-Vi har för närvarande pågående bostadsbyggen i Linköping (150 lgh), Uppsala (200 lgh), Örebro (150 lgh), Göteborg (150 lgh) och Norrköping (50lgh), dessa färdigställs inom de närmaste två åren. 2020 startar vi cirka 300 lägenheter i Nacka, Järfälla, Göteborg och Linköping.

Försäljningen får inga konsekvenser för förvaltningspersonalen.

Om Botrygg

Botrygg är ett bygg- och fastighetsbolag med 400 anställda som planerar, bygger och förvaltar hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter. Bolaget har idag ett fastighetsbestånd i Stockholm, Linköping, Norrköping, Göteborg samt Örebro omfattande 3000 lägenheter, därutöver förvaltas 1500 lägenheter åt olika bostadsrättsföreningar.

Produktion och förvaltning av bostäderna drivs i egen regi, därför kan Botrygg ha lägre hyror än branschgenomsnittet.

Botrygg hade 88,9 % nöjda hyresgäster jämfört med snittet i riket som låg på 79,2. Botrygg tilldelades pris för Sveriges mest nöjda hyresgäster i AktivBo's Branschindex mätning 2014 och 2017.

Botryggkoncernen omsätter cirka 1,2 miljarder och gjorde 2018 ett resultat på 365 Mkr. 2% av bolagets förvaltningsresultat avsätts varje år i sponsring av idrott- och kulturverksamhet.

Äldreboendet på Brunnsgatan är en av fastigheterna som ingår i försäljningen. Bild: Botrygg

Fastigheterna som säljs bland annat

Fastighet Adress Verksamhet

 • Rymdattacken 1 Flöjtgatan 2 Förskolan Flöjtgatan 2

 • Anders 8 Platensgatan 28 Del av Katedralsgymnasiet

 • Nässeltråden 1 Hembygdsvägen 25 Bogestadsskolan

 • Tandkronan 5 Ekhagagatan 39 och 41

 • Montesoriskolan Trilobiten och Förskolan Skogsmyran

 • Hornet 13 Valhallagatan 38 Valhallagatans Stödboende

 • Isglassen 2 Hemmansgatan 58 Hemmansgatans Vårdboende

 • Rymden 1 Valthornsgatan 1-35 Valthornsgatans gruppboende, Valthornsgatans vårdboende, bostäder

 • Rymdattacken 2 Flöjtgatan 41 a-k Flöjtgatans servicebostäder

 • Adjunkten 2 Brunnsgatan 16 Sandrinoparken Vårdboende

 • Tandkronan 6 Ekollongatan 20 Ekollongatans vårdboende

 • Därutöver 14 förskolor i olika stads- och kommundelar.

 • För mer information kontakta:

  Adam Cocozza, VD Botrygg, 010-516 30 00, 073 988 20 35, adam@botrygg.se

  Spadtag Selma Lagerlöfs Torg

  Ett steg närmare 170 hyresrätter, äldreboende, trygghetsboende samt BMSS  Fredagen den 1 februari togs det första symboliska spadtaget för ett av Hisings-Backas mest nydanande byggprojekt i modern tid. Våra samarbetspartners och andra intressenter hade samlats för att förrätta detta symboliska första spadtag. Stadens högst ansvarige politiker med ett särskilt ansvar för stadsutvecklingen, kommunalrådet och tillika Byggnadsnämndens ordförande i Göteborg Hampus Magnusson (M) var en av flera prominenta representanter och talare på detta för Selma Stad symboliska första spadtag.  Botrygg har anvisats mark för att bygga 172 hyresrätter, fördelade på 100 lägenheter i äldreboende, 63 lägenheter i trygghetsboende samt 9 lägenheter som BMSS-boende (bostad med särskild service), vid Selma Lagerlöfs Torg på Norra Hisingen. Markanvisningen skedde i konkurrens med 10 andra byggherrar under hösten 2012. Botrygg har tidigare byggt 150 bostadsrätter vid Selma Lagerlöfs Torg, kvarter K-N. Lägenheterna i etapp 2 är belägna i kvarter Q och J.

  - Det känns fantastiskt att vi har fått äran att tillskapa fler kvaliteter i ett nytt befintligt område i Göteborg och den utmaningen tar vi på största allvar. I Selma Stad ska alla trivas både i sina hem och sitt område i decennier. Botrygg som samhällsbyggande aktör har en enkel filosofi, det är otroligt viktigt att vi lyssnar på de som redan är bosatta i och kring Selma Lagerlöfs Torg och de som är intresserade av att flytta hit därför har vi haft en god dialog med kommunen, de boende och hyresgästföreningen under hela processen, säger Joachim Arcari, VD hos Botrygg i Göteborg.
  Den dysfunktionella bostadsmarknaden hämmar tillväxt, jobb och en fungerande integration. Den hindrar människor från att få sin första bostad och företag från att kunna anställa och växa. Bostadsbristen spiller över på i stort sett samtliga samhällsområden och bidrar till trångboddhet och sociala problem. Därför är det idag glädjande att jag i egenskap av ordförande för Byggnadsnämnden i Göteborg kan förrätta detta symboliska första spadtag för fler nya hem, bostadsbristen skall knäckas säger Hampus Magnusson (M).

  – Det är mycket glädjande att bostadsbyggandet håller en fortsatt hög takt i Göteborg. Det är allt fler som vill bo i Göteborg och det känns roligt att bostadsbyggandet har satt riktig fart efter många års enträget arbete som vice ordförande i Fastighetsnämnden, Göteborg kommer under min ledning vara en stad för nybyggare säger Hampus Magnusson (M) kommunalråd med ansvar för stadsutvecklingen. Om


  Om Byggprojektet:

  Det är etapp 2 i det stora förändringsarbetet som pågår runt Selma Lagerlöfs Torg där Göteborgs stad bedömer att det kommer att finnas närmare 4 000 nya bostäder när alla etapper är klara i och kring Litteraturgatan.Selma Stad är namnet på det nya bostadsområdet som Botrygg är med och bygger. Det är området runt Selma Lagerlöfs Torg samt Litteraturgatan som ska bli ett stadsmässigt stråk genom att rustas upp med flera olika projektetapper, nya butiker, kommunal service och livsmedelsaffärer, en modernisering av befintliga grönområden mfl.

  Om Selma Lagerlöfs Torg:

  Selma Lagerlöfs Torg är beläget på Norra Hisingen och ligger ca 5 km från Göteborgs Centrum. Byggnationen kommer att utgöra den andra etappen i områdets omvandling och omfattar sammanlagt ca 500 nya bostäder.