Archives

Nya Tanneforsv. 50 A, Ringgatan 17

Trevåningshus uppfört 1938 efter ritningar av Melker Andersson och renoverades 1981. Huset har lutande tak och inredd vind med burspråk. Fasaden var putsad från början men fick vid renoveringen 1981 en gul plåtfasad.

Fastigheten inrymmer idag 29 lägenheter om totalt 1305 kvm och 2 lokaler om totalt 401 kvm.

Tillbyggnad Den ursprungliga byggnaden som ligger utmed Nya Tanneforsvägen har byggts till med en vinkelbyggnad utmed Ringgatan. Tillbyggnadsdelen ges en varierad men enkel fasadutformning mot omgivande gator. Gården ges en sammanhållen utformning utan staket eller andra avgränsningar och med en grönskande karaktär. Inflyttning efter om- och tillbyggnaden skedde i februari 2007.

Lokalhyresgäster är bl.a.:
Linköpings Kommun, Linköpings Lejon och Lorema Parner.

Junkersgatan 1

Under 2017 byggdes Gamla Riksbankshuset i kv. Fonden i Linköping till. Fastigheten fick ytterligare ett våningsplan som omfattar sammanlagt 1000 kvm lokaler. Fastigheten har ett utav Linköpings bästa lägen för kontorslokaler och angränsar till parkområde vid Engelska skolan, biblioteket, länsstyrelsen samt har direkt närhet till innerstadens affärer och restauranger.

Nordengatan 3-9, Timmermansgatan 1

Vid det nybyggda torget i Övre Vasastaden har vi byggt en livsmedelsbutik samt ett underjordiskt garage under husen.
Byggår: 2014-2017

Östgötagatan 10

Studentlägenheter i mindre byggnad vid Engelska skolan.

Söderleden 20-24

Fastighet uppförd 1951 med tillbyggnad och renovering under 90-talet. I markplan finns två lokaler på sammanlagt 420 kvm. På våning 2-3 ligger fem lägenheter om ett till två rum och kök.

  • Lokalhyresgäster är bl.a.:
  • Pizzeria Don Quixote