Archives

Brunnsgatan 2

I kvarteret Adjunkten i centrala Linköping har Botrygg byggt en ny skolenhet på platsen för den gamla verkstaden. I utformningen av byggnaden har vi haft ett nära samarbete med länsstyrelsen för att den ska passa in i det K-märkta seminarieområdet.

Skolenheten består av två plan och har plats för 50 elever. De två planen har stora ljusa samlingsrum med öppen planlösning, flera mindre grupprum för olika aktiviteter samt ett mottagningskök och en ateljé.

Botrygg har tidigare byggt en förskola, trygghetsboende och vårdboende i kvarteret.

Skolenheten stod klar för inflyttning 2016.

Stånggatan 3

Stånggatan 3

Fastighet uppförd 1962. Lagerbyggnad invid Odals industriområde på Tornby på totalt 2000 kvm.

Byggnaden utgör idag lager för Botrygg Bygg AB och Inter Agenturer AB.

Slöjdgatan 31

Fastighet uppförd 1954 efter ritningar av Ahsen-Böre.

Fastigheten inrymmer en lokal om ca 500 kvm som förhyrs av Linköpings Gummicentral AB.

Industrigatan 52

Fastighet uppförd 1964 efter ritningar av Arne Lindell. Ombyggd 1995. Här finns 3 lokaler med en total yta på 3765 kvm. Under sommaren 2011 uppfördes en ny byggnad på fastigheten, där restaurangen Kolgrillen har sina lokaler.

  • Lokalhyresgäster är bl.a.:
  • Färgservice
  • Håkans Gatukök
  • Conoco Jet Nordic.
  • Kolgrillen

Industrigatan 19B

  • Lokalhyresgäster är bl.a.:
  • Grolls