Archives

Brunnsgatan 10

Förskolan som är i två plan består av 4 avdelningar och har plats för 80-100 barn. På varje avdelning finns stora ljusa allrum, lekkök och en ateljé.

Den nybyggda förskolan som ligger inom Seminarieträdgården har två inhägnade lekplatser med gedigna träleksaker. Lekplatserna ligger skyddade i trädgårdens grönska.

Förskolan stod klar för inflyttning 2014.

Augustbergsgatan 22

Fastighet uppförd 1928 efter ritningar av Arne Hjertstedt. Renoverad 1990.

Fastigheten inrymmer idag Föräldrakooperativet Björnligan som förhyr hela fastigheten, totalt 230 kvm.

Ödegårdsgatan 37-69, Munkhagsgatan 2-26, Skogslyckegatan 2-16

Botrygg köpte fastigheten Tjärtunnan 2 den 1 april 2013 av Stångåstaden.

Fastigheten består av sammanlagt 300 lägenheter, ca 160 garage och parkeringsplatser samt ett antal mindre lokaler.

Husen är byggda 1957 och renoverades 1992.

Stationsgatan 2 A-C, 6

Fastighet belägen i den gamla kvarnbyn i Tannefors. Den gamla kvarnen, byggd 1890, med gul fasad byggdes om till bostäder 1996. Fasaden återställdes till sitt ursprungliga skick med höga spröjsade träfönster. 1998 nyproducerades två femvånings punkthus i röd färg med gröna fönster samt grå stensockel.

Nedanför husen byggdes även en strandpromenad i form av en träbrygga som löper utmed det gamla Tanneforsfallet. Husen ritades av arkitekt Mats Stenqvist,White arkitekter.

Ovanför husen återfinns Stationsgatan 6 som också går under namnet ”den gamla mjölnarbostaden”. Huset är uppfört 1910.

Fastigheten inrymmer 34 lägenheter om totalt 2121 kvm samt 3 lokaler om totalt 66 kvm.

  • Lokalhyresgäster är bl.a.:
  • Tannefors Hembygdsförening

Snickaregatan 31 & Kullagatan 2

Husen är uppförda 1955 av byggmästare Gustav H Baard efter ritningar av Lennart Ekenger. Fastigheten renoverades 1992. Vindslägenheter inreddes efter ritningar av byggingenjör Per-Åke Spetz.

Snickaregatan 31

Fyravånings stenhus med grå puts. Balkonger.

Kullagatan 2

Trevånings stenhus med grå puts åt gården.

Fastigheten inrymmer 33 lägenheter om totalt 1954 kvm, samt två lokaler om totalt 376 kvm.

  • Lokalhyresgäst är bl.a.:
  • Bosniska Föreningen