Archives

S:t Larsgatan 8, Sturegatan 6

Sexvåningshus med putsade fasader och sockel i så kallat lädertegel. Fastigheten nyproducerades 1997 efter ritningar av arkitekt Per Nilsson. På denna plats låg tidigare en bensinstation, därefter en kontorsbyggnad utmed Sturegatan samt en vårdbyggnad, det sk TNE-huset. Dessa byggnader revs 1996.

Det nuvarande huset är ritat som tre distinkta huskroppar i en stil som förnämligt sammanför klassiska inslag i modern arkitektur.

I huset finns 41 lägenheter om totalt 2513 kvm, 30 lägenheter för kommunalt äldreboende (totalt 1595 kvm), samt 2 lokaler om totalt 386 kvm. Lokalerna förhyrs av Linköpings Kommun.

S:t Larsgatan 38 B, C

Fastigheten är ett stenhus i fyra våningar med en gulgrå putsfasad. Huset är uppfört 1938 efter ritningar av Murgård (Brunskogs arkitektkontor).

Fastigheten genomgick en genomgripande renovering 1996. Nya lägenheter inreddes på vinden efter ritningar av arkitekt Christer Engdahl. Fastigheten inrymmer 33 lägenheter om totalt 1984 kvm.

S:t Larsgatan 17

Tryckeriet byggdes 1946 och kontoren 1947. Arkitekter var Ville Tommos, Uppling, Fylking (Stockholm). Fastigheten byggdes om från kontor/tryckeri till bostäder 1996, totalt 40 lägenheter på totalt 2149 kvm. Arkitekt var Per Nilsson och Bengt Winell, HJS Arkitekter.

Fastigheten är ett stenhus i fem våningar. Mångkantigt parti åt norr med fasadklädsel av betongplattor, i hörnen ljusgrå marmor. Sockel av ljusgrå skiffer. Fasaden i övrigt med brunrött tegel.

Fastigheten inrymmer 6 lokaler om totalt 929 kvm.

Under 2018-2020 byggde vi till det befintliga huset med en vinklad huskropp i två-fem våningar utmed Kungsgatan.

Sammanlagt omfattar tillbyggnaden 54 hotellrum som kommer hyrs ut via lägenhetshotell. Utöver rummen finns bland annat frukostmatsal, gym, tvättstuga samt personalutrymmen.

  • Lokalhyresgäster är bl.a.:
  • Begravningsbyrå Rosén
  • Gnistra Kommunikation

Platensgatan 7

Huset är uppfört 1934 efter ritningar av Axel Brunskog. Stenhuset i fyra våningar har en slät, gul puts som fasad. Fastigheten genomgick en genomgripande renovering 1995 efter ritningar av arkitekt Christer Engdahl. På vinden inreddes fyra lägenheter.

Fastigheten inrymmer 13 lägenheter på totalt 1042 kvm samt 5 lokaler på totalt 312 kvm.

  • Lokalhyresgäster är bl.a.:
  • Resehuset
  • Tonkin
  • First Aid AB

Platensgatan 27, Hertig Karls gata 6

Kvarteret består av två hus med totalt 53 lägenheter. Husen omsluter en grön och lummig innergård med gemensam takterass och garage bekvämt i källarplan.

Lägenheternas storlek varierar från ett till tre rum och kök, de allra flesta med balkong eller uteplats. Här har alla bostäder sin charm med väl genomtänkta ytor.