Förskolan som är i ett plan består av 3 avdelningar och har plats för 50-60 barn. På varje avdelning finns stora ljusa allrum och ett lekkök.

Förskolans tomt kommer förutom lekredskap, sandytor och bollplan även bestå av befintlig naturmark med ekar.

  • Byggår: 2011-2012
  • Yta: 679 kvm