Botrygg erhöll via en markanvisningstävling projektet att bygga en förskola på fastigheten Nässelfröet 1 i Harvestad. Förskolan består av två plan med mindre grupprum centrerade runt ett gemensamt torg och matsal. Byggnationen startade våren 2017 med inflyttning under sommaren 2018. Lokalerna förhyrs av Linköpings kommun.