I kvarteret Adjunkten i centrala Linköping har Botrygg byggt en ny skolenhet på platsen för den gamla verkstaden. I utformningen av byggnaden har vi haft ett nära samarbete med länsstyrelsen för att den ska passa in i det K-märkta seminarieområdet.

Skolenheten består av två plan och har plats för 50 elever. De två planen har stora ljusa samlingsrum med öppen planlösning, flera mindre grupprum för olika aktiviteter samt ett mottagningskök och en ateljé.

Botrygg har tidigare byggt en förskola, trygghetsboende och vårdboende i kvarteret.

Skolenheten stod klar för inflyttning 2016.