Fastighet uppförd 1935 efter ritningar av Roland Fant. Ombyggd 1990.

Fastigheten inrymmer idag Föräldrakooperativet Naturriket som förhyr hela fastigheten på totalt 193 kvm.