Höstterminen 2012 flyttade Montesoriskolan in i nybyggda lokaler i Ekhaga i Linköping. Skolan är en del i utvecklingen av kv. Tandkronan i Ekhaga där det även finns förskola, äldreboende samt bostäder i form av radhus och flerbostadshus. På platsen fanns tidigare en äldre skola.

Skolan som är uppförd i tre plan omfattar 2 400 kvm samt personalutrymmen. På bottenplan finns det förskola, gemensam matsal samt gymnastiksal. Förskolan som totalt består av 4 avdelningar har plats för sammanlagt 66 barn.

Utanför skolan finns en skulptur i trä och metall som kallas Farkosten och Utsikten. Skulpturen är uppförd av konstnären Mattias Åkesson.

Mattias beskriver konstverket som en lek med förväntningar och vad som är vad. Varför har skolan knutits fast i en stolpe? Är skolan ett hus eller är det något annat? Varför är världen upp och ner i kikaren? Mattias vill med konstverket bejaka viljan att se flera möjligheter och tänka tvärtom, eller upp och ner.