Förskolan är byggd i ett plan och består av fyra avdelningar med plats för 72 barn. Avdelningarna har stora ljusa rum som ligger runt ett gemensamt ”torg” med matsal och samlingsrum. Förskolan ligger i ett naturskönt område med närhet till ängsmark, skogsdungar och Tinnerö eklandskap.

På förskolans tomt finns det inte bara en stor lekplats med allt ifrån sandlådor till ett garage med bensinpump utan även gott om gräsytor för spring och bollek.

Förskolan stod klar 2015 och förhyrs av Linköpings kommun.