Botrygg erhöll via en markanvisningstävling projektet att bygga en förskola och skola på fastigheten Nässeltråden 1 i Harvestad. Fastigheten ligger granne med kv. Nässelsoppan där Botrygg under 2015 byggde tolv skånelängor. Förskolan/skolan består av två plan och kommer ha plats för sammanlagt 240 barn och 50 personal. Förutom undervisningslokaler kommer det även finnas en mindre idrottshall samt tillagningskök. Byggnationen startade våren 2017 med inflyttning januari 2018. Lokalerna förhyrs av Linköpings kommun.