Fastigheten i Lambohov förvärvades av Botrygg 2006. Året därpå stod byggnaden färdig för att ta emot den första hyresgästen. Förskolan tillträdde i för ändamålet helt nybyggda lokaler. Förskolan och dess gård har utformats i samarbete med personal från Linköpings kommun.

  • Byggår: 2007
  • Kvm: 427 kvm