Förskolan är byggd i ett plan och består av två avdelningar med plats för 40-44 barn. På varje avdelning finns det stora ljusa allrum, lekkök samt en ateljé. Förskolan ligger i ett skogsområde intill hagar och ängsmark vilket gör att utomhuslek är en naturlig del i skolans verksamhet. Ekängen har flera förskolor som alla har utomhuspedagogik som profil.

Förskolan stod klar 2014 och förhyrs av Linköpings kommun.