Fastigheten uppfördes 1938 och renoverades 1984. Huset innehåller lokaler i bottenplan och bostadslägenheter på plan 2-3.