Tvåvåningshus i rött tegel uppfört 1912 efter ritningar av byggmästare Nils Meijer.

Texten nedan är tagen ur boken 116 hus i Linköping av Gunnar Elfström, s. 222f:

”CM Forslund grundade 1899 en firma som han kallade Stångebro Smide, eftersom den låg invid Stångebro. Verksamheten utvecklades mycket positivt och den 1 oktober 1912 öppnade Forslund i nyuppförda lokaler på Platensgatan. De var ritade av den då ganska nyinflyttade byggmästaren Nils Meijer. Forslund var framgångsrik och ändrade 1916 företagets namn till Stångebro Vagnfabrik.

Forslund fick lov att bygga ut sina lokaler i flera etapper, den första 1918 och den sista 1936. Nils Meijer och arkitekt Björn Hedvall ritade dessa tillbyggnader, och trots att uppförandet skett vid fem tillfällen under en period av tjugo år har byggnaden en enhetligt karaktär.

I slutet av 1970-talet byggdes lokalerna om och rustades. Sedan senhösten 1980 har länsrätten sina lokaler i Forslunds verkstäder.”

2005 förvärvade Botrygg fastigheten av Klövern AB. Hösten 2005 blev fastigheten återigen skola som det var under 70-talet när universitetet hade lektionssalar i byggnaden. Lokalhyresgäst är IT-gymnasiet som bedriver sin verksamhet i fastigheten sedan 2005.