Fastigheten är byggd 1931 efter ritningar av Gustav Bard och G. Salomonsson. Trähuset består av tre våningar med en fasad i brun puts. Tre rutor höga vitmålade fönster. Ingång från gårdssidan. Brutet tegeltak, med tvåkupigt rött tegel.

Fastigheten renoverades genomgripande efter ritningar av byggingenjör Per-Åke Spetz.

Fastigheten inrymmer 8 lägenheter om totalt 338 kvm.