Fastighet är uppförd 1932 och byggdes om till föreningslokaler under 80-talet.

RP Idrottsförening har under flera år haft sin föreningsverksamhet i byggnaden.