Huset uppfördes 1997 och är ritat av arkitekt Per Nilsson. Bostadshuset i fem våningar har en gul fasad, blå fönster och grå stensockel. Genomgående trapphus med loftgång utmed gårdsfasaden.

På denna plats låg tidigare två villor, tvåvåningshus från 1920-tal. Den ena av dessa, Sandgatan 1, nyttjades under 1990-talet som daghem.

Fastigheten inrymmer 23 lägenheter om totalt 1148 kvm.