Förskolan som är i ett plan består av två avdelningar och har plats för 40-44 barn. På varje avdelning finns stora ljusa allrum och lekkök samt ateljé.

Eftersom förskolan angränsar till naturmark inbjuds till lek utomhus med bland annat odlingslådor, landhockeyplan, lekhus samt utomhusscen.

  • Byggår: 2013
  • Yta: 463 kvm