Fastighet uppförd 1942 efter ritningar av A.E. Lindgren. Ombyggd 1994.

Inrymmer 17 lägenheter om totalt 728 kvm.