Konsten i den nya Arenaskolan har utförts av sex konstnärer med regional anknytning.
Christofer Dahlby - Another green world I

Christofer Dahlby - Another green world I