Får fastighetsskötaren gå in med huvudnyckel?

Göteborg

Under kontorstid (måndag-fredag, kl. 08-17)
Tel. 010 – 516 30 00
Fax. 010 – 516 30 57
E-post: goteborg@botrygg.se
Jour efter kontorstid
Vid akuta fel efter kontorstid går det bra att ringa till:
Botrygg Göteborg AB (generella fel): 073-56 73 511
Ej akuta fel kan komma att debiteras hyresgästen.
Vinga Hiss AB (fel på hissar): 031-776 57 01
Fel på kabel-TV, bredband och ip-telefoni
Vid problem med kabel-TV, bredband och ip-telefoni hänvisar vi i första hand till:
ComHem: 0771-55 00 00

Iulian Mecu, Reparationer och service


Stockholm

Under kontorstid (måndag-fredag, kl. 08-17)
Tel. 010 – 516 30 00
Fax. 010 – 516 30 57
E-post: stockholm@botrygg.se
Jour efter kontorstid
Vid akuta fel efter kontorstid går det bra att ringa till:
Jourmontörer (generella fel): 08-657 77 20
Ej akuta fel kan komma att debiteras hyresgästen.
ITK Hiss AB (fel på hissar): 08-564 350 10
Fel på kabel-TV, bredband och ip-telefoni
Vid problem med kabel-TV, bredband och ip-telefoni hänvisar vi i första hand till:
Com hem (kabel-TV): 0771 – 55 00 00
Com hem (bredband och ip-telefoni): 0775- 17 17 20
Telia (Täby): 90 200

Johan Krämer Reparationer och service


Linköping

Under kontorstid (måndag-fredag, kl. 08-17)
Tel. 010 – 516 30 00
Fax. 010 – 516 30 57
E-post: linkoping@botrygg.se
Jour efter kontorstid
Vid akuta fel efter kontorstid går det bra att ringa till:
Botrygg AB (generella fel): 0707-91 62 41
Ej akuta fel kan komma att debiteras hyresgästen.
Nordisk Hiss AB (fel på hissar): 013–10 26 30
Fel på kabel-TV
Vid problem med kabel-TV hänvisar vi i första hand till:
Com hem (kabel-TV): 0771 – 55 00 00
Bredband och telefoni
Com hem: 0775- 17 17 20

Tomas Bergman, Reparationer och service

Peter Andersson, Reparationer och service

Stefan Green, Reparationer och service


Norrköping

Under kontorstid (måndag-fredag, kl. 08-17)
Tel. 010 – 516 30 00
Fax. 010 – 516 30 57
E-post: norrkoping@botrygg.se
Jour efter kontorstid
Vid akuta fel efter kontorstid går det bra att ringa till:
Nokas Fastighetsjour (generella fel): 031-726 33 00
Ej akuta fel kan komma att debiteras hyresgästen.
Nordisk Hiss AB (fel på hissar): 011–23 84 30
Fel på kabel-TV
Vid problem med kabel-TV hänvisar vi i första hand till:
Com hem (kabel-TV): 0771 – 55 00 00
Bredband och telefoni
Com hem: 0775- 17 17 20

Daniel Dragoi, Reparationer och service


Örebro

Under kontorstid (måndag-fredag, kl. 08-17)
Tel. 010 – 516 30 00
Fax. 010 – 516 30 57
E-post: orebro@botrygg.se
Jour efter kontorstid
Vid akuta fel efter kontorstid
går det bra att ringa till: 019-18 91 93
Ej akuta fel kan komma att debiteras hyresgästen.
Kone (fel på hissar): 0771-50 00 00
Fel på kabel-TV
Vid problem med kabel-TV hänvisar vi i första hand till:
Com hem (kabel-TV): 0771 – 55 00 00
Bredband och telefoni
Com hem: 0775- 17 17 20