Alabastern

Hösten 2020 förvärvades fastigheten Alabastern 2 i Linköping.

En ansökan har skickats in om att få bygga en skola på fastigheten, i första hand en grundskola, men det kan även bli aktuellt med förskoleplatser och/eller gymnasium.

Projektet är ett led i utvecklingen av Övre Vasastaden, etapp 2. Tillsammans med övriga fastighetsägarna i området – JM, Skanska och Riksbyggen - planeras det för 1 400 nya bostäder utmed Industrigatan, ända bort till Bergsrondellen.Fakta

Namn Alabastern
Tidplan Ansökan om planläggning

Dokument

Karta